نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پیچ خودکار سرگرد

نوک این پیچ ها تیز می باشد و به راحتی در ناحیه مورد نظر فرو می روند. انتهای آن ها رزوه ندارد و باعث می شود به خوبی در محل اتصال محکم شوند.

این گونه پیچ ها با پیچ گوشتی چهار سو مورد استفاده قرار می گیرند. و برای باز و بسته کردن آن از پیچ گوشی چهار سوی شماره 2 استفاده نمایید. البته در بعضی مواقع هم می توان آن ها را با آلن نیز باز و بسته کرد.

استاندارد این گونه پیچ ها DIN 7981 می باشد.