نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مهره روپیچ تو پیچ

ابعاد مهره روپیچ تو پیچ به فاکتورهای قطر داخلی و ابعاد رزوه مهره، قطر خارجی مهره و طول مهره بستگی دارد. توجه به اندازه قطر خارجی از جهت تطبیق یافتن مهره با سوراخی که قرار است درون آن نصب شود، اهمیت دارد. به اندازه قطر داخلی نیز باید از جهت تطابق پیچ و مهره، توجه شود. رزوه مهره