در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

خار 472

خار فنری چیست؟

نوع خارجی خارهاي فنري که با نام خار شفت نیز شناخته می شود براي ميله ها و نوع داخلي آنها (خار دین 472) براي سوراخ ها ساخته مي شوند. خارهاي فنري یا حلقه های فنري سطح تماس زيادي با شيار خود دارند و بنابراین قدرت تحمل نيروهاي محوري زياد را دارند و مانع از جابجايي محوري قطعات روي محورها و درون سوراخ ها می شوند. برای جا انداختن رینگ ها در داخل شیار مزبور و یا خارج کردن رینگ ها از شیار از سوراخ های موجود در دو سر اين خارها و همچنین ابزارهاي مخصوص مانند خارکش استفاده می کنند.